MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı: Saral Tasarım Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres : Levent Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Giriş, 34394 Şişli/İstanbul

Telefon : 0532 361 37 16

E-posta: info@hiandco.co

1.2- ALICI:

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın www.hiandco.co web sitesinden elektronik ortamda ALICI'dır.

Aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak,

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Uygulama Esas ve Usulleri

Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :

Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı

Ürünlerin cinsi ve cinsi, miktarı, marka/model rengi yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli:

Teslimat adresi:

{ODEMETIPI} ile toplam {ODENENTUTAR}

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.hiandco.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal sınırları aşmamak kaydıyla her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI'ya veya internet sitesinde ön bilgilerde belirtilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 3-4 günlük süre.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya teslim edilmesi ve bedelin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda SATICI, ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusuru dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI'ya teslim edildiğini. 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kargo masrafları ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI, sözleşme konusu ürünü mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava koşulları, nakliyenin kesintiye uğraması gibi olağanüstü haller nedeniyle süresinde teslim edemezse, SATICI'yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI, siparişi iptal etme, sözleşme konusu ürünü varsa emsali ile değiştirme ve/veya teslimat süresini engel ortadan kalkana kadar erteleme haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve eksiksiz olarak ödenir.

4.8- Garanti belgesi olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya hasarlı ürünleri garanti şartları dahilinde gerekli onarım için SATICI'ya gönderilebilir, bu durumda kargo masrafları SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin kendisine ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, çabuk bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

hiandco.co

ALICI